Thursday, April 17, 2008

Utilities Software

Kepenggunaan Perisian "Utilities Software" dalam perisian komputer merupakan satu perisian yang digunapakai untuk memperlengkapkan agen-agen perkakasan seperti cakera keras, ingatan "memory" (RAM), papan induk , pemprosesan berpusat dan sebagainya. Utilities Software bertindak sebagai agen "maintenance" penyelenggaraan perkakasan, supaya jangka hidup lebih lama pada perkakasan yang dipasang terhasil. Usaha ini harus dilakukan oleh pengguna komputer itu sendiri. Pada perisian induk atau utama (perisian operasi) telah dilengkapi oleh "utilities software". Namun kebersanannya dan kepercayaan gunapakai terhadap perisian berkenaan perlu diberi pendedahan. Justeru itu, para cendiakawan dalam bidang kejuruteraan komputer perlu lebih kreatif dan inovasi membentuk perisian kepenggunaan ini supaya kerja-kerja yang dilakukan dalam mengenalpasti dan memperbaiki dapat dilakukan dengan lebih cekap lagi. Pemakaian "software utilities" pada komputer perlu mengetahui sejauh mana kebersanan perisian tersebut kepada perkakasan komputer yang dipasang. Sesetengah perisian yang digunakan berlaku 'Conflict' atau ketidakserasian perkakasan dengan perisian. Oleh yang demikian, pengguna perlulah berhati-hati dan mendapat nasihat kepada mereka yang lebih tahu tentang perkakasan dan perisian. Dapatkan nasihat pakar.

No comments: